Formular cu informații standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie

    Combinația de servicii de călătorie pusă la dispoziția dumneavoastră este un pachet în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. 

    Prin urmare, veți beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea CHRISTIAN 76 TOUR SRL va fi pe deplin responsabilă  pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. 

    În plus, conform legislației, societatea ……………………………………………….. deține protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă 

    Informații suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233    Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informații: 

    Drepturi principale în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 

   - Călătorii vor primi toate informațiile esențiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie. 

   - Există întotdeauna cel puțin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract. 

   - Călătorilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenția de turism organizatoare sau cu agentul de turism. 

   - Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și eventual a plății unor costuri suplimentare. 

   - Prețul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, prețurile carburanților) și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, și în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creșterea prețului este mai mare de 8% din prețul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenția de turism organizatoare își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul la o reducere de preț dacă apare o scădere a costurilor relevante. 

   - Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare și pot obține rambursarea integrală a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire. 

   - Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta pachetul. 

   - În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalități de încetare adecvată și justificabilă. 

   - În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar agenția de turism organizatoare nu remediază problema. 

   - Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a prețului și/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător. 

   - Agenția de turism organizatoare trebuie să ofere asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate. 

   - În cazul în care agenția de turism organizatoare intră în insolvență, plățile vor fi rambursate. În cazul în care aceasta intră în insolvență după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Societatea ………………………………………… a contractat protectia in caz de insolventa cu Societatea de asigurare ………………………………… cu sediul in ………………………………., tel. ……………………., email ……………………….. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă - Autoritatea de Supraveghere Financiara, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, e-mail: office@asfromania.ro, relații cu publicul, tel. 0800 825 627, număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08, fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36, în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei societatii ………………………………………..

    În sensul prezentului formular prin agenție de turism organizatoare se înțelege agenția de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenția de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenție de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018. 

    În cazul prevederilor referitoare la insolvență, agenția de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz. 

    Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233

Agentia TRES JOLI VOYAGE SRL,            Am citit contractul si anexele și am primit un exemplar al acestora Călător,d-na/dl.

 

 

Coordonate Protectia Consumatorului

 

În cazul în care prestatorii de servicii de călătorie refuză sau nu rezolvă neconformitatea reclamată de călător, acesta trebuie să contacteze de la fața locului Protectia Consumatorului din țara respectivă:

TURCIA:

THD Consumer Rights Association - Turcia - Gazi Mustafa Kemal (GMK) Boulevard, Honor Office Building and Shopping

Center No: 12 Kat-3, Ap. / 64 Kizilay - Ankara,

email: THD@tuketicihaklari.org.tr ,

www.tuketicihaklari.org.tr

www.consumersinternational.org

Tel: +90 (312) 425 15 29 / +90 (312) 417 93 34 / +90 (312) 419 37 74;

GRECIA:

General Secretariat for Consumer Protection / Secretariatul General pentru Protectia Consumatorului - Kaniggos Sq., GR-10181 Athens, www.efpoIis.gr,

 

Tel: +30 210 3893437

Fax: +30 2103842642 / +30 210 3829640

Consumers'  Protection  Centre  -  KEPKA  /  Centrul  pentru  Protectia  Consumatorului  -  32  Vas.Irakleiou  str.,  GR-54624

 

Thessaloniki,

www.kepka.org,

Tel: +30 231 0233333 / +30231 0269449

Fax: +30 231 0242211

TUNISIA:

Sucursala calității și protecției consumatorului

Tel: (+216) 71242609

Fax: (+216) 7135444

http://www.commerce.gov.tn;

EGIPT:

Agentia pentru Protectia Consumatorului, str. Ahmed Orabi, 96, Mohandeseen, Giza,

Email: info@cpa.gov.eg,

www.cpa.gov.eg,

Asociația pentru Protecția Consumatorilor - Cairo: Dr. Hassan Mahmoud nr. 1, districtul Heliopolis.

Tel: 26347267 / 010.2226221

Fax: 26447504

Email: salwa73shoukry@yahoo.com

DUBAI:

 

Departamentul de Dezvoltare Economica, Daire, Business Village Block A – Near to Clock Tower Round Email: consumerrights@dubaided.gov.ae

Site: https://consumerrights.ae/en/Pages/contact-us.aspx

Tel: +971 600 545555

Orar de lucru: D - J / 07:30 - 02:30

ASOCIATIA  LA  NIVEL  GLOBAL  CARE  APARA  DREPTURILE  CONSUMATORULUI:  FTC  -  FEDERAL  TRADE

COMMISSION: www.ftc.gov